השירותים

העל רכב משאית

העל רכב משאית

גנרטורים דיזל

גנרטורים דיזל

פרטי תחבורה ואוטובוסים ציבוריים

פרטי תחבורה ואוטובוסים ציבוריים

מוצרים בתחום אנרגיה ירוקים

מוצרים בתחום אנרגיה ירוקים

מלט קשור וציוד אבזר.

מלט קשור וציוד אבזר.

טרקטורי חקלאות.

טרקטורי חקלאות.

מכונות הידראולי וחפירה

מכונות הידראולי וחפירה

מים וחשמל ואספקת מטרים.

מים וחשמל ואספקת מטרים.

פסולת מוצקה ודחיסת ציוד.

פסולת מוצקה ודחיסת ציוד.

מכונות כבד וציוד לתיקון אספלט.

מכונות כבד וציוד לתיקון אספלט.

לאחר מכירות ואספקת חלקי חילוף.

לאחר מכירות ואספקת חלקי חילוף.