BOW management visited several United States to promote Palestine

שלישי, 24 פברואר 2015 00:00

אסטרטגית BOW היא מוטה-יצוא ומסתכל החוצה. BOW כבר החל התהליך של שילוב עם כלכלות אזוריות ובינלאומיות באמצעות רשת של הסכמי סחר וארגוני סחר.

קבוצה של ניהול Bow ביקרה בכמה ארצות-הברית, וושינגטון, שיקגו, ומינסוטה בניסיון להשיג את מטרתה לשפר את הגישה לשווקים בחו"ל וההתגברות על המכשולים שימנעו את התנועה של אנשים, סחורות ושירותים לשווקים אלה.

BOW עודד השקעות בפלסטין לא רק כדי להגדיל את גודלה של הכלכלה, אלא גם להגדיל את התעסוקה במגזר פרטי, ליצור הכנסה, ולשפר את רמת חיים. BOW ביקר במשרדי Kenworth ופגש כמה מאנשי המפתח שלה.צעד לכיוון עלייה לשגשוג נפש יהיה בנוסף יש את ההשפעה הכוללת של מתחים שעלולים להיות מייצבים באזור.

הצעד של הקשת הוא לא רק טוב עבורנו, אבל זה טוב למזרח התיכון בכללותו